ตารางเปรียบเทียบค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เทียบเงินสกุลต่างประเทศ ค่าเงินบาท PHP xml จากธนาคารแห่งประเทศไทย

หาสักพักก็ไม่เจอ เปิดไปเปิดมาวันนี้เจอซ่ะยั้น
แหล่งที่มา พร้อมคำขอขอบคุณ Extension แห่ง http://www.thaicreate.com

ขอวาง code สักหน่อยนะครับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
 
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<body>
< ?
	$arr=array();
	$count=0;
	$block="ITEM";
 
	$key="";
	$value="";
 
	function startxml( $parser , $name, $att)
	{
		global $key;
		$key=$name;
	}
	function endxml( $parser, $name )
	{
		global $count;
		global $block;
		if ($name==$block)
		{
			$count=$count+1;
		}
	}
	function cdata( $parser, $data )
	{
		global $key;
		global $value;
		global $count;
		global $arr;
		if (strlen($data)>1)	 
		{
			$value=$data;
			$arr[$count]["$key"]=$value;
		}
	}
 
	function openxml( $url )
	{
		$p=xml_parser_create();
		xml_set_element_handler( $p , "startxml" , "endxml");
		xml_set_character_data_handler($p, "cdata" );
		$fp=fopen( $url ,"r");
		while($data=fread($fp,4096))
		{
			xml_parse( $p, $data, feof($fp));
		}
		xml_parser_free($p);
	}
 
?>
<div align="right"><font size=2>( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )</font></div>
<br />
<table width=100% border=1 cellspacing=0>
<tr>
<td><center><b>ชื่อประเทศ</b></center><center></center></td>
<td><center><b>สกุลเงิน</b></center><center></center></td>
<td><center><b>อัตราแลกเปลี่ยน</b></center><center></center></td>
<td><center><b>วันที่</b></center><center></center></td>
</tr>
<tr>
< ?
	/**************
	* ส่วนแสดงข้อมูล
	***************/
	openxml( "http://www2.bot.or.th/RSS/fxrates/fxrate-all.xml" ); // เปิดไฟล์ XML / RSS Feed
 
	$provide = array("สหรัฐอเมริกา","สหราชอาณาจักร","ยูโร","ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)","ฮ่องกง","มาเลเซีย","สิงคโปร์","บรูไน","ฟิลิปปินส์","อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย)",
	"อินเดีย","สวิตเซอร์แลนด์","ออสเตรเลีย","นิวซีแลนด์","ปากีสถาน","แคนาดา","สวีเดน","เดนมาร์ก","นอร์เวย์","สาธารณรัฐประชาชนจีน","เม็กซิโก","สหภาพแอฟริกาใต้",
	"เกาหลีใต้","ไต้หวัน","คูเวต","ซาอุดีอาระเบีย","สหรัฐอาหรับ","พม่า","บังกลาเทศ","สาธารณรัฐเชก","กัมพูชา","เคนยา","สาธารณรัฐประชาชนลาว","รัสเซีย","เวียตนาม",
	"อียิปต์","โปแลนด์");
 
	for ($i=0;$i<$count ;$i++)
	{
		echo "<td>".$provide[$i]."";
		echo "<td><div align=\"center\">".$arr[$i]["CB:TARGETCURRENCY"]."</div></td>";
		echo "<td><div align=\"right\">".$arr[$i]["CB:VALUE"]."</div></td>";
		echo "<td><div align=\"right\">".$arr[$i]["DC:DATE"]."</div></td>";
		echo "</tr>";
	}
 
?>
</table>
</body></meta></head></html>

Comments are closed.